Marjetica Koper je že danes po naročilu Mestne občine Koper pričela z izvedbo prvih del, namenjenih izboljšanju prometne varnosti na nedavno zaprti obalni cesti med Koprom in Izolo.

Prva dela obsegajo demontažo obcestne ograje v dolžini 28 metrov, in sicer v coni prehoda iz nekdanje kolesarske steze (Parenzana) na obalno cesto, tik pred generalno zaporo ceste. Ta del se bo ustrezno višinsko zravnal in asfaltiral, na kar bodo zarisane oznake za kolesarsko stezo in peš cono ter postavljena ustrezna prometna signalizacija. Dela bodo zaključena predvidoma do konca tega tedna.

Druga faza, ki obsega dodatne infrastrukturne ureditve, bo izvedena še pred poletjem, z namenom, da se uporabnikom čim prej omogoči kakovostno uporabo novo pridobljenega priobalnega prostora.

Občinski svet Mestne občine Koper bo ta četrtek, 30. marca 2017, obravnaval predlog spremembe načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017 – 2020, ki že v letu 2017 predvideva za 360.000 evrov naložb za ureditev rekreacijskih površin na območju Žusterna – Izola.

Kljub temu, da je območje označeno z ustrezno prometno signalizacijo, jo uporabniki pogosto ne upoštevajo. Občinski redarji že od zaprtja obalne ceste opravljajo občasno kontrolo na tem območju in bodo z njo nadaljevali tudi v prihodnje, z namenom informiranja uporabnikov glede prometnih novosti in pomembnosti spoštovanja signalizacije ter cestnih predpisov, saj je to edini način za zagotovitev varnosti vseh udeležencev, zlasti otrok, invalidov ali pešcev.