V začetku avgusta 2016 smo vsem gospodinjstvom na območju naselja Dekani, ki so vključena v sistem ravnanja z odpadki Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l. in nimajo prijavljenega hišnega kompostnika, brezplačno razdelili 240 l zabojnike za odlaganje biološko razgradljivih odpadkov.

Odvoz biorazgradljivih odpadkov v Dekanih ob četrtkih
Odvoz biorazgradljivih odpadkov v Dekanih ob četrtkih

Nove zabojnike smo postavili ob zabojnikih za mešane komunalne odpadke, na že dodeljena odjemna mesta.

Biološke odpadke bomo odvažali enkrat tedensko, in sicer ob četrtkih. Prvi odvoz bioloških kuhinjskih odpadkov se bo vršil 25. avgusta 2016. Za več informacij o odvozu pa smo vam na voljo na telefonskih številkah 05/66 33 730 oz. 05/66 33 733.

Dekani, zabojnik
Dekani, zabojnik

Napotki za pravilno ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

Ob brezplačni delitvi zabojnikov bi vas opozorili na pomembnost doslednega ločevanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki se praviloma zbirajo v namenskih biološko razgradljivih vrečkah, izjemoma pa jih lahko pred odlaganjem čvrsto zavijemo v časopisni ali drugi papir. Vrečke je potrebno zavezati in odložiti v rjavi zabojnik, ki je namenjen biološkim odpadkom. V ta zabojnik ni dovoljeno odlagati kuhinjskih odpadkov v plastičnih vrečkah ali embalažah, niti odlaganje odpadkov v „rinfuzi“, saj se na takšen način umaže zabojnik, ki predvsem v poletnem času povzroča neprijeten smrad in privlači insekte, zajedavce ali druge živali. V rjavi zabojnik v nobenem primeru ne odlagamo stvari, ki niso biološko razgradljive. Pravilno odložene odpadke lahko namreč na naraven način, brez nadaljnje porabe energije, predelamo v kompost, ki se uporablja kot gnojilo in je vir življenja za nove rastline. Kakovost komposta je najbolj odvisna od kakovosti ločevanja na izvoru, torej v gospodinjstvih.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke lahko odvržemo:

 • netekoče ostanke hrane,
 • zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst,
 • čajne usedline in čajne filter vrečke,
 • kavno usedlino in filter vrečke,
 • jajčne lupine,
 • pokvarjene prehrambene izdelke (brez embalaže),
 • kuhane ostanke hrane in gnilo sadje,
 • steljo malih rastlinojedih živali,
 • papirnate robčke, brisače in papirnate vrečke,
 • lesni pepel (ohlajen!)
 • zeleni vrtni odpad, odpadno vejevje, listje, travo, staro zemljo lončnic, rože in plevel.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke ne smemo odlagati:

 • cigaretnih ogorkov,
 • plenic in higienskih vložkov (odlagajo se med preostale odpadke),
 • tekstila, usnja, gume in plute,
 • mačjih iztrebkov in fekalij,
 • mrtvih živali,
 • zdravil,
 • maščob ali odpadnega kuhinjskega olja (oddajo se v zbirni center oz. na premičnih zbiralnicah ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov),
 • surovega mesa in kosti.