Direktor Marjetice Koper, Davor Briševac, je s sodelavci obiskal vodstvo Zbornice komunalnega gospodarstva. Srečal se je z direktorjem zbornice Sebastijanom Zupancem in vodjo projektov pri zbornici, Iztokom Rozmanom.

Srečanje je temeljilo na želji koprskega komunalnega podjetja po pridobitvi kvalitetnih nasvetov in smernic ter poučnih primerov dobrih praks za razvojne možnosti v prihodnosti. Dotaknili so se perečih tematik, ki že nekaj let pestijo obalno okolje. Glavne teme pogovora so bile nove ideje o možnosti predelave odpadkov na področju Obale v modernih sortirnih objektih, financiranje projektov prek evropskih razpisov nove “Green deal” sheme za leta 2021 do 2027, ter preboj domačega okolja v načinu razmišljanja v smeri podzemnih zbiralnic za odpadke, tako imenovanih podzemnih ekoloških otokov.

Obisk komunalne zbornice je pomemben predvsem za nadaljnji razvoj našega podjetja in okolja nasploh, saj gre za krovno organizacijo, ki povezuje člane iz dejavnosti javnih in tržnih gospodarskih služb varstva okolja v razmerju do države, sindikatov, institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike in zakonodaje.