Obiskovalce koprskega mestnega pokopališča obveščamo, da bosta zaradi del, do nadaljnjega zaprta glavna vhoda ob mrliški vežici. Vhod bo do dokončanja del mogoč z desne strani pokopališča, nasproti kleti Vinakoper.

Na mestnem pokopališču Škocjan prehajamo v zaključno fazo prenove žalne ploščadi za poslovilne obrede. Med samo gradnjo se je izkazalo, da bo v okviru naložbe nujno izvesti dodatno meteorno kanalizacijo in zaščito obstoječih komunalnih vodov, zato je Mestna občina Koper v okviru spremembe projekta predvidela še zasteklitev senčnice iz lepljenega kaljenega stekla in nekatere druge izboljšave, ki bodo zagotovile še bolj dostojanstveno in žalujočim bolj prijazno slovo od svojih najbližjih.

Nova žalna ploščad bo ozelenjena in opremljena z ustrezno urbano opremo, delavci pa so odstranili tudi vse arhitektonske ovire, ki so dostop na ploščad onemogočale gibalno oviranim, prehode in povezovalne poti pa prilagodili tudi potrebam slepih in slabovidnih. Trenutno na gradbišču poteka montaža nadstrešnice, vsa dela pa bodo sklenjena v mesecu oktobru. Naložbo izvaja podjetje Grafist, d. o. o., občina pa bo zanjo odštela 612.174 evrov.

Zahvaljujem se vam za vašo strpnost in razumevanje v podaljšanem času gradnje.