S širjenjem komunalne infrastrukture nadaljujemo tudi na Dolinski cesti v Kopru. Tokrat bo nov rumen zabojnik za ločeno zbiranje embalaže prejelo 45 gospodinjstev. Mešana komunalna embalaža predstavlja več kot 50 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev, zato bo prilagojen tudi urnik odvoza.

Nov urnik predvideva izmeničen tdenski odvoz črnega in rumenega zabojnika. Zabojnike bodo vsi občani prejeli brezplačno, dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže, pa je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki obvezno. Namen projekta širjenja individualne komunalne infrastrukture je učinkovit odvoz in ločeno zbiranje na samem izvoru nastanka odpadkov. Ločevanje odpadkov je eden izmed načinov vašega aktivnega prispevka k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. Verjamemo, da bo ta sprememba sčasoma dvignila raven kakovosti bivanja tudi na tem območju.

V zabojnik za embalažo odlagamo izključno:

  • plastenke pijač in živil,
  • plastenke čistil in pralnih sredstev,
  • tetrapak embalažo,
  • pločevinke živil in pijač,
  • alu in plastično folijo,
  • plastične lončke in vrečke ter
  • manjše kose stiroporja.

Uporabnike, ki so prejeli nove zabojnike prosimo, da upoštevate nov urnik in zabojnike na dan odvoza namestite na odjemno mesto. Vsem se že vnaprej zahvaljujemo za aktiven doprinos k našemu skupnemu okolju.