Marjetica Koper je sprejela dodatne ukrepe z namenom zajezitve in preprečitve širjenja koronavirusa. Večina služb je zaprtih, nemoteno delujejo služba za odvoz komunalnih odpadkov, služba za odvajanje komunalnih voda ter pogrebna služba.

Že včeraj in v soboto smo v sodelovanju z Mestno občino Koper za občane »odprli« vsa parkirišča in garažne hiše in tako omogočili brezplačno parkiranje. Na mestni tržnici sta zaprti pisarni za izdajanje parkirnih abonmajev in pisarna za komunalne priveze. Od torka ne bo obratovala niti mestna tržnica.

Za uporabnike sta zaprta oba zbirna centra – Dvori pri Sv. Antonu in Srmin. Za nujne primere ostajata na zbirnih centrih dežurna delavca. Zelenega reza do nadaljnjega ne sprejemamo, ostajajo pa zabojniki na dogovorjenih lokacijah v okviru spomladanske akcije brezplačnega prevzema in odvoza. Prevzem kosovnih odpadkov od vrat do vrat (dopisnica) poteka normalno. V trenutni situaciji še posebej prosimo, da nam odpadke pripravite na dogovorjenem mestu in z našimi delavci ne vzpostavljate nikakršnih stikov.

Zaprti sta tudi obe cvetličarni (na trgu Muda in pri koprskem pokopališču), ter servis in trgovina vrtne mehanizacije Agroključ. Naša Vrtnarija Škocjan ostaja odprta, vendar posluje s skrajšanim urnikom od ponedeljka do petka, od 7. do 14. ure, ter v soboto od 7.30 do 12. ure. Vsa nujna dela potekajo predvsem na prostem.

Z namenom obvarovanja zdravja naših zaposlenih smo poslovne procese omejili na minimalne in najnujnejše zahteve. Še naprej dosledno upoštevamo zaveze GJS (gospodarskih javnih služb), tako da služba za odvoz komunalnih odpadkov, služba za odvajanje komunalnih voda ter pogrebna služba, delujejo normalno.

Vsi pristojni pozorno spremljajo napredovanje situacije, ter z dodatnimi ukrepi poizkušajo zavarovati vse zaposlene Marjetice Koper, ter občanke in občane Mestne občine Koper in Občine Ankaran.