Med 17. in 25. novembrom 2018, se tudi na Marjetici Koper pridružujemo Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov – ETZO. V ospredje postavljamo nevarne odpadke in predstavljamo dobre prakse njihovega zmanjševanja.

V Evropski uniji nastane vsako leto 100 milijonov ton nevarnih odpadkov, kar pomeni, da vsak posameznik proizvede 200 kg nevarnih odpadkov na leto. Samo v Sloveniji letno nastane 6.770 ton nevarnih komunalnih odpadkov. Nevarni odpadki v primerjavi z drugimi vrstami odpadkov še najbolj ogrožajo okolje in zdravje ljudi, zato je preprečevanje njihovega nastajanja in pravilna obdelava še toliko pomembnejša.

Tudi letos bo Marjetica Koper z vrsto aktivnosti in v sodelovanju z različnimi deležniki promovirala zmanjševanje porabe izdelkov z nevarnimi vsebinami, osveščala o pravilnem odlaganju nevarnih odpadkov ter spodbujala odgovorno potrošnjo in preprečevanje nevarnih odpadkov.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Ø  AKCIJA ZBIRANJA ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

V soboto, 17. in 24. novembra 2018, med 10. in 13. uro lahko obiščete našo stojnico na koprski tržnici. Zbirali bomo odpadno jedilno olje.

Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več zdravju in okolju škodljivih lastnosti (npr. so vnetljivi, dražljivi, strupeni, mutageni, oksidativni, infektivni). Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu s posebnim sistemom varnega ravnanja z odpadki. Na stojnici vam bomo tudi predstavili, kako pravilno ravnati z odpadnim jedilnim oljem in drugimi nevarnimi odpadki.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v navadne zabojnike za odpadke, ne smemo jih odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov in ne v naravi, prav tako jih ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Nevarne odpadke lahko skozi vse leto oddate tudi na našem zbirnem centru na Srminu in Dvorih.

Ø  DELAVNICA IZDELAVE NARAVNIH ČISTIL OZ. KOZMETIKE

V soboto, 24. novembra 2018, bo potekala brezplačna delavnica na koprski tržnici me 10. in 13. uro. Izvedeli boste, kako očistiti dom z naravnimi sredstvi, izmenjali si bomo zanimive in uporabne ideje za odgovorno skrb za naše okolje. Udeleženci delavnic bodo lahko izvedeli več o ločevanju in vrstah odpadkov.

Ø  AKCIJA ZBIRANJA AZBESTNIH ODPADKOV

Zahrbten in zdravju nevaren azbest je kljub prepovedi proizvodnje še vedno vsakdanji spremljevalec našega življenja, saj je sestavni del v različnih uporabnih izdelkih. Z njim so prekrite strehe, kot izolacijski material je vgrajen v zgradbe, najdemo ga v talnih oblogah, ceveh,…

Marjetica Koper bo v času ETZO brezplačno sprejemala gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest. S temi odpadki je potrebno pravilno rokovati, pri delu uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitno obleko, dihala (usta in nos) pa zaščitite z ustrezno masko. Obvezno je odpadke poviti s PE folijo, da preprečimo raztros azbestnih vlaken. Le tako pripravljene odpadke bomo v času od 19. do 24. novembra 2018 prevzemali na zbirnem centru Srmin in to vsak delovni dan od 6. do 18. ure, v soboto pa od 7. do 15. ure.

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Lahko nas kontaktirate na tel.št. 05 66 33 700 ali na e-naslov: info@marjeticakoper.si. Z veseljem vam bomo svetovali. V primeru, da ne veste v kateri zabojnik odložiti določen odpadek obiščite spletno stran

www.abecednik.marjeticakoper.siwww.smetkomarjetko.si ali www.marjeticakoper.si .

Spremljajte tudi našo spletno stran www.marjetica.si in naš FB profil in bodite obveščeni. V času ETZO bomo dnevno objavljali nasvete za zmanjšanje odpadkov.

Z MARJETICO LOČUJ, SVOJE OKOLJE OBVARUJ!