Davor Briševac vodi javno podjetje Marjetica Koper štiri leta. Lansko leto so uspšeno poslovali, za letos načrtujejo nekatere naložbe in posodobitve. V preteklih mesecih so bile v ospredju še neurejene delitvene bilance med občinama ustanoviteljicama, med Koprom in Ankaranom, pa tudi postopki glede imenovanja novih nadzornikov. Leta 2022 so kupili sistem za sušenje komunalnega blata, ki je prav tako predmet spora. Po neuradnih informacijah naj bi sušilnica kmalu pričela z obratovanjem. Trenutno so v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja. Pri Marjetici so naročili revizijo, da bi odpravili dvome o upravičenosti nakupa in transparentnosti nabave. Opravila jo je revizijska hiša Ernst & Young. Čeprav revizija ni pokazala nepravilnosti, pa ne pričakujejo, da se bodo strasti umirile.

Celoten intervju preberite na spodnji povezavi:

https://www.regionalobala.si/novica/prvi-moz-marjetice-koper-davor-brisevac-komunalno-blato-ustvarjamo-sami-ne-moremo-se-delati-da-ga-ni