S 1. oktobrom bomo v številnih krajevnih skupnostih postavili zabojnike prostornine 5m³  za zeleni rez. Ti bodo na lokaciji postavljeni cel teden.

Akcijo zbiranja zelenega reza smo ponovili predvsem zaradi dobrega odziva občanov Mestne občine Koper.

Prilagamo tudi letak s terminskim načrtom postavitve zabojnikov za zeleni rez. Terminski načrt, vam bo v pomoč pri organizaciji urejanja vrtov ter rezanja vejevja.

S pravilnim odlaganjem zelenega reza lahko, kot pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih, pridobimo dragoceno surovino, ki je primerna za nadaljnje kompostiranje.  Tako postane odpadek surovina in se s predelavo spremeni v dragocen izdelek  – kompost, ki se vrne v naravni snovni krog.

V kolikor bi želeli še dodatne informacije, nas kontaktirajte preko e-pošte info@marjeticakoper.si

Z Marjetico ločuj, svoje okolje obvaruj!