Predvidoma do konca tega tedna bo zaključena namestitev sistema štetja prostih parkirnih mest na vseh parkiriščih na območju koprske tržnice. Informativni sistem parkiranja na parkiriščih za koprsko tržnico je še en izmed ukrepov za izboljšanje mobilnosti v Mestni občini Koper.

V minulih tednih je izvajalec del, podjetje Janez d.o.o., namestil induktivne zanke za štetje prometa na vseh vhodih in izhodih v parkirišča na tržnici: za zapornicami, na asfaltiranemu delu parkirišča izven zapornic in na peščenem parkirišču. Zanke bodo zaznavale vse premike avtomobilov v obe smeri in sproti v nadzorni center posredovale podatke o številu zasedenih oz. prostih parkirnih mest. Zaradi več postavljenih zank na posameznih pozicijah je možnost napak pri zaznavanju (štetju) avtomobilov minimalna.

Uporabniki parkirišč bodo informacijo o prostih parkirnih mestih lahko spremljali v prometu na dveh elektronskih informativnih tablah, ki sta že postavljeni. Prva se nahaja na Piranski cesti (ob objektu bazenskega kompleksa) in danes označuje stanje prostih parkirnih mest v GH Arena bonifika in OŠ Koper. Tabla bo dopolnjena z novim ekranom, ki bo prikazoval skupno število prostih parkirnih mest na parkiriščih za tržnico. Druga tabla je postavljena tik za izhodom iz krožišča pri tržnici in označuje stanje prostih parkirnih mest na vseh treh sklopih parkirišč.

Sistem bo do jeseni povezan tudi s parkirno aplikacijo ParkMeWise (parkirna aplikacija za sklepanje parkirnin na daljavo v MOK in OA), ki bo uporabnikom omogočala on-line spremljanje stanja zasedenosti parkirišč.

Naložbo v višini 19.804,59 evrov (brez DDV) v celoti krije Mestna občina Koper in je v prvi vrsti namenjena olajšanju uporabe parkirnih mest na parkiriščih, ki so med najbolj zasedenimi v občini.

Nameščena tehnologija bo prispevala k skrajšanju časa za parkiranje, saj se bodo lahko uporabniki v primeru zasedenosti parkirišč hitro preusmerili na druga prosta parkirišča. Naj omenimo še povečano prometno varnost zaradi zmanjšanja nepotrebnih tranzitnih poti v zasedenih parkiriščih, večjo pretočnost in manjšo obremenitev okolja z izpusti v primeru boljše načrtovane poti do prostih parkirišč.