Kolektiv Marjetice Koper  je ob praznovanju 70. obletinice Lovske družine Rižana prejel Srebrno plaketo za dolgoletno tvorno in uspešno sodelovanje pri uresničevanju ekoloških skupnih ciljev.

Naj spomnimo, da vsako leto uspešno sodelujemo z LD Rižana pri čistilni akciji “gozd ni kanta za smeti in brez čiste vode ni življenja”, ki je najstarejša in ena od najbolj odmevnih čistilno-ozaveščevalnih akcij v regiji.

Srebrni lovski znak je prevzel v. d. direktorja Marjetica Koper Gašpar Gašpar Mišič.