Za letos je Marjetica Koper zaključila s ciklom zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno zbiralnico v vseh krajevnih skupnostih Mestne občine Koper in v Občini Ankaran.

V tokratni jesenski akciji smo zbrali 5.496 kg nevarnih odpadkov. Največ nevarnih odpadkov so tudi tokrat predstavljale odpadne barve, in sicer kar 1794 kg. Po zbranih količinah sledita odpadno jedilno olje, tega je bilo za 1.792 kg, in motorno olje s 720 kg. Med nevarnimi odpadki smo tokrat zbrali še 330 kg topil, 209 kg pesticidov, 173 kg čistil, 157 kg baterijskih vložkov, 150 kg odpadnih zdravil, 118 kg praznih tlačnih posod, 33 kg sijalk in 20 kg kislin.

Opažamo, da se med nevarnimi odpadki veča količina oddanega odpadnega olja. Gre za pozitiven trend, ki kaže na to, da se občani vse bolj zavedajo tega, da je odpadno olje poseben odpadek, ki ne sodi v odtoke, kjer lahko povzroči veliko materialno in okoljsko škodo, temveč ga je potrebno oddati ločeno. Med oddanimi nevarnimi odpadki zaznavamo tudi večanje deleža oddanih pesticidov in kislin, kar kaže na vedno večjo osveščenost občanov o škodi, ki jo lahko povzročijo z njihovim neprimernim odlaganjem.

Marjetica Koper vabi in spodbuja vse občane, naj izkoristijo tudi druge možnosti, ki jih nudi za to, da bi ohranili čisto in urejeno okolje. Poleg akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki poteka dvakrat letno po vseh krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, lahko občani te odpadke oddajo skozi vse leto na zbirnih centrih v Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu, ki sta odprta od ponedeljka do sobote.