Zaključila se je tudi letošnja spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.

V tokratni akciji smo zbrali 6739 kg nevarnih odpadkov. Največ nevarnih odpadkov so tudi tokrat predstavljale odpadne barve, in sicer kar 2723 kg, kar je 170 kg več kot v enakem obdobju lani. Po zbranih količinah sledita odpadno jedilno olje, tega je bilo za 1525 kg, in motorno olje s 1288 kg. Med nevarnimi odpadki smo tokrat zbrali 329 kg pesticidov, 263 kg čistil, 160 kg topil, 130 kg baterij, 124 kg odpadnih zdravil, 117 kg praznih tlačnih posod, 47 kg sijalk in 33 kg kislin.

Med oddanimi nevarnimi odpadki se je močno povečal delež oddanih pesticidov, ki jih je bilo za skoraj 100 kg več kot lani, in kislin, kar kaže na vedno večjo osveščenost občanov o škodi, ki jo lahko povzročijo z njihovim neprimernim odlaganjem.

Večja količina odpadkov v primerjavi z lansko akcijo, ko smo v spomladanski akciji zbrali 6.574 kilogramov nevarnih odpadkov, je znak, da se občani vedno bolj zavedajo pomembnosti pravilnega ravnanja z nevarnimi odpadki in pomembnosti čistega okolja.

Marjetica Koper vabi in spodbuja vse občane, naj izkoristijo tudi druge možnosti, ki jih nudi za to, da bi ohranili čisto in urejeno okolje. Poleg akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki poteka dvakrat letno po vseh krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, lahko občani te odpadke oddajo skozi vse leto na zbirnih centrih v Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu, ki sta odprta od ponedeljka do sobote.