Mestna občina Koper je uspešno izpeljala vse najnujnejše ukrepe za preprečitev vnovičnega onesnaženja hudourniškega območja ob kopališču Žusterna. Marjetica Koper je že minuli mesec očistila hudourniške kanale in poskrbela za namestitev posebnih senzorjev na vseh prelivnih jaških, konec prejšnjega tedna je VGP Drava očistila še naplavine in zarasti na odprtem delu hudournika. V naslednjih dneh sledita čiščenje in ureditev izliva hudournika v morje na območju kopališča.

Reševanje problematike onesnaženja z izlitjem odpadnih voda na območju hudournika v Žusterni se je začelo že lani. Marjetica Koper je po poletju začela odpravljati in sanirati nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob pregledu sistema meteornih voda, letos pa smo se lotili še čiščenja in urejanja odprtih hudourniških kanalov celotnega območja. V okviru del smo na vse prelivne kanalizacijske jaške namestili tudi posebne senzorje, ki omogočajo popolni nadzor nad stanjem in takojšnje ukrepanje v primeru, da ponovno pride do zamašitve sistema in prelivanja fekalne kanalizacije v hudournik, s tem pa morebitnega onesnaženja kopalnih vod na območju kopališča.

Minuli konec tedna je koncesionar, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj Drava, odstranil večletno zarast in naplavine iz hudournika ter saniral večje erozijske poškodbe brežin vodotoka, ob katerem je pred leti potekala priljubljena pešpot. V okviru sanacije bomo uredili tudi to pešpot, in sicer v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Žusterna. V naslednjih dneh sledita še sanacija in ureditev izliva hudournika v morje.