V hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje, so se v jutranjih urah izlile odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije. Šlo je za manjše količine fekalne vode, a je Javni zavod za šport Mestne občine Koper kljub temu takoj na kopališču izobesil rdečo zastavo in kopalkam ter kopalcem do nadaljnjega omogočil brezplačno kopanje na bazenu.

Stanje na terenu so si dopoldne ogledali predstavniki Mestne občine Koper, Javnega zavoda za šport MOK, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – Območna enota Koper in Marjetice Koper ter ugotovili, da je šlo za manjši izpust, ki se je zgodil v okviru čiščenja zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika. Vzrok za zamašitev je bil večji tekstilni predmet, ki so ga uporabniki odvrgli v kanalizacijski sistem.

Naslednje tri dni bo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Kopru na treh lokacijah po navodilu Agencije RS za okolje izvajal analize kakovosti kopalne vode, in sicer neposredno na izlivu, na kopališču v Žusterni in na Moletu. V tem času bo na kopališču visela rdeča zastava.

Ob tem Mestna občina Koper občanke in občane poziva, naj v kanalizacijski sistem ne mečejo predmetov, ki tja ne sodijo.