Vsako leto ,19. novembra, po vsem svetu obeležujemo svetovni dan stranišča, ko želimo še posebej ozavestiti lokalne skupnosti za boljše sanitarne pogoje. V ta namen je Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen letos že dvanajsto leto zapored pripravilo akcijo Naj javno stranišče. Akcija je namenjena osveščanju javnosti o pomenu stranišč ter kot informacija članom in nečlanom društva.

Osebam s KVČB predstavlja dostopnost oz. nedostopnost do javnih sanitarij veliko oviro pri vključevanju v socialno okolje. Zaradi specifike bolezni potrebujejo hiter in stalen dostop do sanitarij povsod kjer se gibljejo, tako doma, na delovnem mestu, v šolah, bolnišnicah in krajih, kjer opravljajo vsakdanje opravke ali jih obiskujejo kot turisti. Tudi letos je zato posebna komisija ocenjevala dostopnost stranišč, njihovo označenost, urejenost, opremo, higienski material in število, v vseh slovenskih občinah in na vseh benzinskih servisih ob slovenskih avtocestah.

Priznanje Naj javno stranišče za leto 2020 v kategoriji mestnih občin je tudi letos prejela MO Ljubljana z doseženimi 4,67 točkami (od 5,00). V kategoriji ostalih občin je prvo mesto zasedla Občina Krško, v kategoriji bencinskih servisov pa BS Petrol Mlake.

Koprska občina je tudi letos, s kar sedmimi ocenjenimi stranišči, osvojila visoko 6. mesto. S skupno oceno 4,44 točke so pohvalili dobro označenost javnih sanitarij, urejen dostop za gibalno ovirane osebe, brezplačno uporabo in čistočo ter urejenost stranišč. Ocenjena so bila javna stranišča v objektu mestne tržnice, nov sanitarni objekt na mestnem kopališču, zabojniki na in ob športno-rekreacijskem centru Bonifika, ob igriščih za odbojko na mivki in na obalni cesti med Koprom in Izolo ter stranišča v sklopu plavalnega bazena v Žusterni.