Marjetica Koper je danes, ob odprtju mednarodne razstave navtike Internautica v Portorožu, prejela že sedmo modro zastavo za naravno kopališče »Mokra mačka« oz. koprsko mestno kopališče in se pridružila še 15 drugim prejemnikom modre zastave v Sloveniji.

Modra zastava je mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin, ki je namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališču, sooblikovanju okoljske etike in spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja.

Priznanje je za Marjetico Koper potrditev trajnostno naravnane politike upravljanja koprskega mestnega kopališča, ki se kaže pri zagotavljanju najvišje kakovosti kopalnih voda, varnosti za kopalce in druge uporabnike plaže ter zagotavljanju širše okoljske kakovosti na celotnem območju kopališča.

Modra zastava, ki bo v letošnji kopalni sezoni izobešena na koprskem mestnem kopališču, bo za vse kopalce in druge obiskovalce zagotovilo za varen obisk plaže.

Slovenska turistična organizacija podpira okoljski znak modra zastava

Razvoj sodobnega turizma se sooča z vrsto tveganji, med katerimi so tudi podnebne in okoljske spremembe. Turisti vse pogosteje iščejo zelene destinacije, ki so okolju prijazne. Okoljski znak modra zastava je zagotovilo (eko)kakovosti turistične destinacije in ponuja turističnemu gospodarstvu priložnost za dodatno promocijo turistične destinacije. Zato ga v Sloveniji že vrsto let podpira tudi Slovenska turistična organizacija.

Modro zastavo podeljujejo v 47 državah po svetu

Program Modra zastava so pred 30 leti uvedli kot prvi program Mednarodne fundacije za trajnostno vzgojo in izobraževanje (FEE). Modre zastave v Sloveniji podeljuje društvo Doves – FEE Slovenija, ki že vrsto let izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja.

Modra zastava je okoljski znak, podeljen 4266 naravnim kopališčem in marinam v 47 državah v Evropi, Afriki, Novi Zelandiji, Braziliji, Kanadi in na Karibih. Število podeljenih modrih zastav se po svetu vsako leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine predstavlja dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter zelenega turizma.