Na Marjetici Koper v letošnjem poletju nismo prekinili z brezplačnim prevzemom in odvozom kosovnih odpadkov. Nakopičeni odpadki na javnih krajih in ob ekoloških otokih so več kazili izgled mesta, hkrati pa onemogočali občanom in delavcem Marjetice normalno odlaganje in odvažanje odpadkov.

Kljub temu da Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, od 1. julija do 31. avgusta, ne predvideva odvoza kosovnih odpadkov, smo se zaradi neljubih dogodkov v preteklih letih odločili, da občanom Mestne občine Koper in Občine Ankaran omogočimo odvoz tudi poleti. Prek spletnega obrazca, dopisnic ali elektronskih sporočil smo sprejemali naročila in odpadke redno in v dogovoru z uporabniki odvažali.

Vsi občani, ki ste vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, boste s položnicami v začetku meseca septembra, ponovno prejeli tudi posebno dopisnico za naročilo brezplačnega prevzema in odvoza kosovnih odpadkov. Pravilno izpolnjeno pošljite na sedež Marjetice Koper na Ulico 15. maja 4. Odvoz iz gospodinjstev je omejen na tri kubične metre, na dopisnici pa morate tudi ustrezno označiti odpadke, ki jih boste oddali. Po prejeti dopisnici vas bomo kontaktirali za točno lokacijo in termin odvoza.