V našem podjetju se že vrsto let trudimo, da na takšne in drugačne načine spodbudimo občane Mestne občine Koper in Občine Ankaran k vestnemu ločevanju odpadkov. V mesecu maju smo tako pripravili različne vsebine, ki bodo krasile elektronske reklamne zaslone v Kopru in mimoidoče opozarjale na pomembnost pravilnega ravnanja z odpadki.

Odlaganje odpadkov je najdražji in za okolje najbolj obremenjujoč način ravnanja z odpadki. Preprosta razlaga je torej, da z doslednim ločevanjem varujemo okolje in s tem tudi privarčujemo. Za popoln krog pravilnega ravnanja z odpadki sledi še reciklaža. Odpadke se ustrezno predela in za konec uporabi snovi za nov izdelek z manj novimi surovinami in manj porabljene energije.

Najbolj učinkovito je, da se ločevanja odpadkov lotimo že na njihovem izvoru – v domačem gospodinjstvu. V prvi vrsti je pomembno, da si priskrbimo potrebno “infrastrukturo”. Zabojnik z vsaj tremi ločenimi prostori je odličen začetek. Ločene odpadke nato oddamo v individualne zabojnike ali tiste na ekoloških otokih. Verjamemo, da se lahko z minimalnim trudom pravilno loči vsaj 80% vseh odpadkov. Če na kratko strnemo, so osnovne frakcije odpadkov mešana embalaža (rumeni zabojniki), papir in karton (rdeči), steklena embalaža (zeleni), biološko razgradljivi odpadki (rjava) in mešani komunalni odpadki (črni). V Mestni občini Koper in Občini Ankaran pa je kar nekaj ekoloških otokov opremljenih še s posebnima zabojnikoma za rabljena oblačila in obutev ter manjše elektronske aparate. Poleg tega v našem podjetju dvakrat letno poskrbimo tudi za brezplačne odvoze nevarnih in kosovnih odpadkov, ter zelenega reza.

O tem, kako pravilno ločevati smo v zadnjih letih veliko govorili. Na tem mestu predlagamo, da prelistate naš abecednik odpadkov v slovenskem in italijanskem jeziku, ter se o ločevanju še dodatno izobrazite. Oba dokumenta sta dostopna tudi na dnu spletne strani. Za iskanje posameznega odpadka pa si lahko pomagate prek našega spletnega obrazca.

Trudimo se v ljudeh prebuditi spoznanje, da smo prav vsi dogovorni za naše skupno okolje. Prav zato, smo z dodatnimi kreativami pristoni tudi na elektronskioh zaslonih. Že z majnimi prilagoditvami lahko vsako gospodinjstvo veliko pripomore k ohranjanju naravnih virov, zmanjšanju porabe energije in čistejšemu okolju. Vsem občankam in občanom se že vnarej zahvaljujemo za vestno ločevanje in doprinos k čistemu in urejenemu okolju.