Z današnjim dnem smo v podjetju Marjetica Koper zaključili s pregledom sistema meteornih voda v Žusterni.

Obsežen sistem,  kamor gravitirajo trije hudourniki, smo pregledovali terensko, ter s kemičnimi analizami vode v sistemu. Določene odseke smo pregledali tudi s pomočjo analiz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pregled je bil namenjen predvsem odkrivanju morebitnih protizakonitih kanalizacijskih priključkov na obstoječi meteorni sistem, ki se izteka v morje.

Ta pregled je bil med zadnjimi koraki našega akcijskega načrta, sprejetega po neljubem dogodku v Žusterni in posledično »rdeči zastavi« na kopališču. Sistemski pristop k reševanju nastale situacije, ter posledično izločevanje morebitnih virov onesnaženja po korakih, je očitno bil pravi pristop. Med temi koraki, velja omeniti odstranitev in odvoz trajne in kontaminirane usedline – nasipa pred hudourniškim izpustom, kateri je bil del težave in povišanih vrednosti nezaželenih elementov v kopalnih vodah.

Direktor podjetja Alfred Draščić: »S pomočjo strokovnih služb smo uspeli dokaj natančno določiti nekaj lokacij, kjer indici kažejo na morebitne črne priključke. Nekaj objektov, ob stičišču ulic Dolga Reber in Krožna cesta, utemeljeno sumimo črnih izpustov v javni sistem meteornih voda. Lokacije bomo sporočili inšpekcijski službi Mestne občine Koper, katera je pristojna za nadaljnje reševanje nepravilnosti.«

Zadnji izidi izrednega monitoringa kopalnih voda, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje v sodelovanju z Marjetico Koper in MOK , na lokacijah hudourniškega izpusta in otroškega bazena v Žusterni kažejo, da je kakovost kopalne vode še naprej dobra.