Marjetica Koper je v drugi polovici aprila začela pospešeno urejati zelene javne površine v Mestni občini Koper, zaradi neugodnih vremenskih razmer v zadnjih tednih, pa vsega še ni uspela urediti. Takoj, ko bo vreme dopuščalo, bodo delavci javnega komunalnega podjetja pospešeno nadaljevali z delom.

Marjetica Koper kot izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih zelenih površin v Mestni občini Koper ureja in vzdržuje javne zelene površine v občini v skladu s sprejetim letnim planom vzdrževanja, ki je usklajen z Mestno občino Koper.  Zaradi novih parkov, zelenic in drugih zelenih javnih površin je v letošnjem letu za izvajanje gospodarske javne službe predvidenih nekaj več sredstev kot v letu 2018.

Kot vsako leto je Marjetica Koper v drugi polovici aprila pričela s pospešenim urejanjem zelenih javnih površin, zaradi neugodnih vremenskih razmer v zadnjih tednih pa vsega še ni uspela urediti. Takoj, ko bo vreme dopuščalo, bodo delavci javnega komunalnega podjetja intenzivno izvajali košnje parkovnih in drugih zelenih površin, poleg tega bodo posebno pozornost namenili tudi sekanju suhih in nevarnih dreves na javnih površinah po celotnem območju občine ter raznim živim mejam in drevesom posajenim na zasebnih površinah, ki s svojo preraščenostjo segajo na pločnike in ceste ter s tem ogrožajo prometno varnost.

Glede na to, da so se v zadnjih dneh v javnosti pojavile določene kritike glede vzdrževanja zelenih površin v občini, velja pojasniti, da je Marjetica Koper zadolžena zgolj za zelene javne površine, medtem ko so območja ob cesti v domeni Cestnega podjetja Koper, funkcionalna zemljišča ob blokih v domeni upraviteljev blokov, zelenje na zasebnih zemljiščih pa v domeni zasebnih lastnikov. Ti so odgovorni za to, da zelenje na zasebnih zemljiščih ne ovira ali ogroža mimoidočih. Sicer pa je za nadzor nad tem pristojen občinski inšpektorat.

V javnem podjetju Marjetica Koper kot tudi v Mestni občini Koper se zelo dobro zavedamo, da sta čistoča in urejenost javnih površin mestna osebna izkaznica, ki kažeta na spoštljiv in odgovoren odnos do lastnega kraja.

V kolikor občani opažajo, da so določene zelene javne površine neustrezno urejene, to lahko sporočijo na Marjetico Koper, na elektronski naslov:

info@marjeticakoper.si

suzana.kocjancic@marjeticakoper.si       051/338-028

mirjan.kocjancic@marjeticakoper.si        041/711-481