Po podatkih, ki jih je zbrala Bonitetna hiša Bisnode v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 12 državah Evrope, spada Marjetica Koper med 1,6 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji in se uvršča v najvišji razred zlate bonitetne odličnosti AAA. Zlato bonitetno odličnost AAA v Sloveniji dosega zgolj 2.648 od približno 167.703 registriranih podjetij.

V splošni dejavnosti zbiranja  in odvoza nenevarnih odpadkov je v Sloveniji registriranih 146  podjetij, od teh jih 31 letos dosega standarde bonitetne odličnosti AAA, med temi pa le 12 podjetij dosega standard zlate bonitetne odličnosti AAA, ki je najvišje možno priznanje poslovne odličnosti.

Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje, z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno primerjalno prednostjo pri poslovanju in predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Gašpar Gašpar Mišič, vršilec dolžnosti direktorja Marjetice Koper je izrazil zadovoljstvo ob uvrstitvi družbe v najvišji razred zlate bonitetne odličnosti AAA in dejal, da dosežek temelji na jasno zastavljeni strategiji v družbi, ki se je začela pri reorganizaciji delovnih in poslovnih procesov že leta 2014. Gašpar Mišič je pojasnil, da „upravljanje s človeškimi viri pomembno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev, zato zaposlenim zagotavljamo dinamično in prijetno delovno okolje, kjer lahko razvijajo svoje potenciale, kar pozitivno vpliva na motiviranost sodelavk in sodelavcev, na povečano storilnost celotnega kolektiva, posledično pa na zadovoljstvo končnih uporabnikov naših storitev. Zaposlene stimuliramo k vključitvi v različne vrste športno rekreacijskih dejavnosti in udejstvovanje pri športnih tekmovanjih ter k zdravim prehranjevalnim navadam, zaradi krepitve zdravja in ohranjanja dobre telesne kondicije. Gre za naložbo v človeške vire, ki se dolgoročno vrača skozi večjo storilnost, zmanjšano bolniško odsotnost in večje zadovoljstvo zaposlenih. Na doseganje dobrih rezultatov vplivajo tudi intenzivna vlaganja v posodobitev in nakup delovnih in osnovnih sredstev, ki smo jih pričeli izvajati leta 2014. Skupno je bilo v tem triletnem obdobju vloženih skoraj 3 milijone evrov v nova osnovna sredstva, kar je ključnega pomena pri izvajanju naših storitev in nenazadnje zagotavljanju zadovoljstva uporabnikov.

K vse boljšim poslovnim rezultatom Marjetice Koper prispeva tudi nova vloga, ki jo podjetje vztrajno in uspešno uveljavlja na območju izvajanja storitev v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Marjetica Koper s svojimi dejavnostmi in inovativnimi prijemi postaja generator ozaveščanja občanov pri varovanju okolja in pravilnemu ravnanju z odpadki, ohranjanju narave ter skrbi za urejenost in zelene podobe mesta, s poudarkom na najmlajših. Želimo biti zgled predvsem mladim in postati sinonim za čisto in urejeno okolje. Podjetje, ki podpira aktivnosti mladih bo lažje doseglo rezultat. Ta vložek se bo na dolgi rok povrnil skozi spremenjene navade ljudi in povečano odgovornostjo do skupnega okolja.

Poslovni rezultati in dosežena bonitetna odličnost dokazujejo, da je Marjetica Koper pred tremi leti, ko je še imela bonitetno oceno D, sprejela pravilne ukrepe. Zlata bonitetna odličnost AAA je spodbuda za nadaljevanje po zastavljeni poti, kjer na koncu šteje predvsem zadovoljstvo občanov nad našimi storitvami“.