Nacionalna nominacija za uspešno akcija osveščanja

Evropska unija si z različnimi ukrepi vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Evropski teden zmanjševanja odpadkov ( ETZO ) je izjemno uspešna akcija, saj izvaja več kot 25 tisoč komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO od leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+, ter pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. Je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na področju zmanjševanja odpadkov.

Nacionalna nominacija je pripadla trem udeležencem : vrtcu Pedenjped, podjetju Kostak, ter našem podjetju Marjetica Koper.

Naša planirana akcija ob letošnjem ETZO-ju, je bila sicer okrnjena zaradi COVID ukrepov. Ker so bile množične prireditve – čistilne akcije odsvetovane s strani NIJZ, smo se posledično osredotočili na marketinško podporo akciji Zbornice komunalnega gospodarstva. V ta namen smo na reklamnih zaslonih in plakatnih mestih izvedli kampanjo osveščanja prebivalstva. Letošnje dogajanje v sklopu ETZO-ja smo oplemenitili s tematskima akcijama opremljanja treh osnovnih šol s priročnimi zbiralnicami za ločeno zbiranje odpadkov MAKOBOX , v navezavi s tematskimi predavanji, ter soorganizacijo » Izmenjevalnice oblačil« v povezavi z lokalno akcijsko skupino Gibanjem Zelenci. Naša cilja sta bila poudariti osveščenost prebivalcev, da ETZO vsako leto ponudi možnost sodelovanja pri zanimivih akcijah, ter spodbujanje večje vključenost civilne družbe v projektih s podobno tematiko. Najbolj pa nas je razveselila samoiniciativna čistilna akcija staršev in otrok v soseski Olmo.

V ETZO 2021 je bilo v Sloveniji skupno prijavljenih 64 akcij. 21 prijaviteljev se je odločilo potegovati tudi za nagrade EWWR 2021, ki bodo podeljene junija 2022. Nekateri prijavitelji so v ETZO sodelovali prvič, drugi pa se pridružijo kampanji vsako leto z željo motivirati prebivalstvo k prizadevanju za spremembe družbenega odnosa do odpadkov in ravnanja z le-temi. V Sloveniji je koordinator Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor.