Zaradi nihanja rezultatov meritev indikatorjev onesnaženja na iztoku hudournika v Žusterni je Marjetica Koper, v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in Mestno občino Koper, zajezila in v celoti preprečila iztok hudourniških vod v morje. Na ta način, bomo lažje ugotavljali morebitne vire onesnaževanja hudournika.

Fizična ovira, ki v tem trenutku preprečuje prehod vode je začasna in jo je v primeru močnejših padavin možno nadgraditi ali odstraniti. Bojazen ob morebitnem poplavljanju območja je zato odveč. Večje količine meteornih voda bomo skušali nadzorovati s pogostejšim in dodatnim prečrpavanjem s potopnimi tlačilkami – pumpami. Ta ukrep bo Marjetica Koper izvajala ves čas, navkljub dejstvu, da ukrep zahteva dodatno in neplanirano porabo sredstev, ter večjo obremenitev zaposlenih.

Prvi korak akcijskega načrta je sicer že zaključen. Kanalizacijski vod je pregledan. Zaznanih ni bilo nobenih napak. Drugi del akcijskega načrta še poteka. Predvidevamo, da bo pregled sistema meteornih vod zaključen v naslednjih 10 do 14 dneh. Kemične analize vode in organoleptični pregled cevi, za sedaj, ne kažeta posebnosti.