Z novim letom bo dodatnih 900 gospodinjstev v krajevnih skupnostih Sveti Anton in Pobegi-Čežarji, vključenih v sistem ločenega zbiranja odpadkov. V sklopu projekta »Prisluhnimo potrebam Krajevnih skupnosti« je Marjetica Koper leta 2020, pričela s širitvijo komunalne infrastrukture za ločeno zbiranje komunalne embalaže v zaledju. 300 novih individualnih zabojnikov za mešano komunalno embalažo (rumen zabojnik – kovinska in plastična embalaža) je omogočilo 1500 krajanom vključitev v sistem ločenega zbiranja odpadkov.

Do konca letošnjega leta bo sistem dopolnjen z dodatnimi 400 individualnimi rumenimi zabojniki, kateri bodo ločeno zbiranje omogočili še 2000 krajanom v več kot 900 gospodinjstvih. Tokratna širitev bo zajela v KS Pobegi Čežarji: Frenkovo ulico, Novo naselje, Kortino, Izvidniško cesta, Pobegovo naselje, Pot Elvire Vatovec, Kalistrovo ulico, Oljkarsko pot, Montinjančevo naselje, območje Na izvir, Kovaško ulico, Danijelovo ulico, ter Cesto I. istrske brigade. V KS Sveti Anton pa: Farančan, Vrtine, Ravne, Cerej, Boškarje, Tomažiče, Hrib, Gregoriče, Turke, Fikone, Škofarje, Bužarje, Kavaliče, Šuštete, Kortino, Dolane, Klanec, ter Kocjančiče.

Mešana komunalna embalaža predstavlja več kot 50 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev, zato bodo prilagodili tudi urnik odvoza. Tedensko bodo tako odvažali izmenično embalažo iz rumenih zabojnikov in mešane komunalne odpadke iz črnih zabojnikov. Odvoz bioloških odpadkov bo ostal nespremenjen. Zabojnike bodo vsi krajani prejeli brezplačno, dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže, pa je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov.

Nov način odvoza za krajane v krajevnih skupnostih Pobegi-Čežarji in Sveti Anton, kateri bodo zajeti v tokratno širitev komunalne infrastrukture, bo pričel veljati s 01. 01. 2022. Davor Briševac, direktor Marjetice Koper pravi: »Občanom in občankam je treba najprej omogočiti rešitev za lažje ločeno zbiranje odpadkov. To smo storili s širitvijo komunalne infrastrukture, ko smo dodali individualne rumene zabojnike za mešano komunalno embalažo. Do sedaj smo tako dodatno zajeli že 3500 krajank in krajanov. To je tudi eden izmed prijemov, kateri je omogočil da smo v letošnjem letu obrnili več let trajajoči negativni trend pri končnih količinah ločeno zbranih frakcij odpadkov. S širitvijo pa nameravamo nadaljevati tudi v naslednjih letih.«