Spomladi se povečujejo opravila na vrtovih, njivah, sadovnjakih ali v okolici. Pri teh opravilih nastajajo večje količine obrezanega vejevja, grmičevja, pokošene trave ali žive meje, odpadnega listja, rož, zemlje ali drugih odpadkov, ki sodijo med zeleni vrtni odpad (zeleni rez).

Marjetica Koper s tem namenom ponavlja akcijo zbiranja zelenega reza po posameznih Krajevnih skupnostih znotraj Mestne občine Koper in v Občini Ankaran.

Marjetica Koper je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izbrala primerne lokacije za postavitev 5m³ zabojnikov, kjer bodo občani lahko odlagali izključno zeleni rez. Zelo pomembno je, da se v te – namenske zabojnike ne odlaga nobena druga vrsta odpadkov, niti biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev.

Vse informacije o lokacijah in terminih odvoza so občani prejeli v prilogi k položnici za smetarino za mesec marec 2017, dodatno pa jih lahko pregledajo v novi aplikaciji Abecednik odpadkov, v razdelku „Koledar odvoza odpadkov“, na povezavi: abecednik.marjeticakoper.si.

Storitev omogoča enostaven in hiter pregled lokacij zbiranja, z dodatno storitvijo geolociranja zbiralnice oz. zabojnikov (GPS signal nas natančno vodi do izbrane lokacije).

Sicer pa aplikacija ponuja tudi druge storitve, med katerimi izpostavljamo interaktiven vodič „Abecednik odpadkov“, ki nam odgovori na vprašanja, kam sodi posamezna vrsta odpadka.

Zakaj zeleni rez v namenske zabojnike?

Tovrstnih odpadkov ne smemo nikoli odložiti v nenamenske zabojnike, kot je na primer zabojnik za preostanek odpadkov (črn), ali v druge zabojnike na ekoloških otokih. V manjših količinah jih lahko odložimo le v rjavi zabojnik za biološko razgradljive odpadke.

S pravilnim zbiranjem zelenega reza lahko, kot pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih, pridobimo dragoceno surovino, ki je primerna za nadaljnje kompostiranje. Tako preprečujemo onesnaževanje okolja, ker odpadek ne konča na deponijo ali v sežigalnico, temveč ga s primerno predelavo vrnemo v naravni snovni krog, v obliki gnojila – komposta.