Nagel dvig temperatur, turistična sezona, dvig splošne rabe vode in predvsem torkova nesreča so pripomogli k temu, da so v vodstvu javnega podjetja Marjetica Koper zaposlene pozvali k racionalni uporabi pitne vode.

Torkova nesreča z iztirjenim vlakom znotraj vodovarstvenega območja je terjala nekaj takojšnjih ukrepov na sistemu oskrbe Obale s pitno vodo. Zato je vodstvo javnega podjetja Marjetica Koper danes vse zaposlene v družbi, predvsem pa v službah na Centralni čistilni napravi in v sektorju urejanja okolja, pozvalo, da uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše primere, da preprečijo nekontrolirane izlive ter skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za izvajanje dejavnosti.

Ukrep bo na področju zalivanja javnih površin pomenil redukcijo uporabe pitne vode na neobhoden minimum.