Marjetica Koper je prejela Certifikat finančne zanesljivosti (Certifikat) in sodi v elitno skupino 5,99 % gospodarskih subjektov v Sloveniji, ki predstavljajo najožji izbor finančno stabilnih in zanesljivih podjetij z izrazito nadpovprečnim finančnim položajem in poslovanjem.

marjetica Koper sodelavci

Certifikat  je mednarodno priznana listina, ki prejemnikom izkazuje neodvisno potrjen izjemen finančni položaj, na podlagi česar lahko obstoječi in bodoči poslovni partnerji z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da smo trden in zanesljiv partner.

Z izdajo Certifikata je bilo namreč ugotovljeno, da za Marjetico Koper velja zanemarljiva ali praktično nična stopnja verjetnosti, da bi v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnihkoli znakov slabitve plačilnih sposobnosti ali finančnega položaja.

Marjetica Koper ima takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo solventnega finančnega položaja tudi v srednjeročnem obdobju.

Certifikat za Marjetico Koper pomeni neodvisno potrjen status finančno zanesljivega gospodarskega subjekta, na podlagi česar lahko obstoječi in bodoči poslovni partnerji predpostavljajo, da smo finančno trden in zanesljiv partner.

Certifikat finančne zanesljivosti ob bok Certifikatu odličnosti AAA

Certifikat je že druga neodvisna zunanja referenca, ki jo letos prejema Marjetica Koper, ki je pred časom dosegla Bonitetno odličnost AAA za leto 2016. Po podatkih, ki jih je v okviru izdaje Bonitetne odličnosti Bonitetna hiša Bisnode zbrala v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 državah Evrope, spada Marjetica Koper med 4,2% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji in se uvršča v najvišji razred AAA. V splošni dejavnosti zbiranja in odvoza nenevarnih odpadkov je registriranih 141 podjetij, od teh pa jih samo 19 v Sloveniji dosega mednarodne standarde bonitetne odličnosti najvišjega razreda AAA.

Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno primerjalno prednostjo pri poslovanju in predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Gašpar Gašpar Mišič, vršilec dolžnosti direktorja Marjetice Koper je že ob uvrstitvi družbe v najvišji bonitetni razred AAA dejal, da »poslovni rezultati in tudi zadovoljstvo naših uporabnikov se iz meseca v mesec izboljšujejo. Zadovoljen sem, da smo najvišjo bonitetno oceno dosegli ravno v letu, ko Marjetica Koper praznuje 60 let delovanja in da so sodelavke ter sodelavci sprejeli moj način dela, predvsem pa to, da so danes zadovoljni tudi tisti, ki so vsaj na začetku bili nekoliko zadržani do novega načina dela. To se ne kaže samo v odličnih poslovnih rezultatih, temveč tudi v pozitivnem vzdušju celotnega kolektiva. Poleg finančnih rezultatov je treba izpostaviti tudi zelo uspešen projekt promocije zdravja na delovnem mestu in spodbujanje sodelavk in sodelavcev k zdravemu načinu življenja, pravilnim prehrambnim navadam in športnemu udejstvovanju ter druge projekte, ki jih uvajamo z namenom izboljšanja dobrega počutja v kolektivu. K vse boljšim poslovnim rezultatom Komunale Koper prispeva tudi nova vloga, ki jo podjetje uveljavlja na območju izvajanja storitev v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Marjetica Koper s svojimi dejavnostmi in inovativnimi prijemi postaja generator ozaveščanja občanov pri varovanju okolja in pravilnemu ravnanju z odpadki, ohranjanju narave ter skrbi za urejenost in zelene podobe mesta, s poudarkom na najmlajših. Želimo postati zgled predvsem mladim in postati sinonim za čisto in urejeno okolje. Podjetje, ki podpira aktivnosti mladih bo lažje doseglo rezultat. Ta vložek se bo na dolgi rok povrnil skozi spremenjene navade ljudi in povečano odgovornostjo do skupnega okolja«.

Poslovni rezultati, dosežena bonitetna odličnost AAA in Certifikat finančne zanesljivosti dokazujejo, da je Marjetica Koper pred dvema letoma, ko je še imela bonitetno oceno D, sprejela pravilne ukrepe z optimizacijo delovnih in poslovnih procesov, uvedbo strožjih kriterijev pri nabavah, vlaganjem v nove tehnologije in v posodobitev osnovnih sredstev ter zastarelega voznega parka.