Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je Marjetici Koper podelil certifikat Voda iz pipe. S tem se je naše podjetje zavezalo k spodbujanju pitja pitne vode iz pipe in naredilo pomemben korak k zmanjšanju količine odpadkov, ohranjanju naravnih virov in skrbi za zdravje zaposlenih.

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Kljub temu da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo, se pogosto dogaja, da mnogi raje posegajo po predpakirani vodi, ki okolje obremenjuje veliko bolj kot voda iz pipe.

S podeljevanjem certifikata Voda iz pipe želijo na zbornici spodbuditi organizacije, da v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem želijo širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. Cilj je, da pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v organizacijah ter prva izbira zagotavljanja vode pri organizaciji dogodkov.

Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje.