V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji skoraj 1 milijon komunalnih odpadkov, kar pomeni, da vsak od nas zavrže na leto skoraj 500 kg odpadkov, med temi je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. Preprečevanje nastajanja odpadkov je v Evropski uniji in Sloveniji zato že dolgo prioriteta.

V takem duhu se je Marjetica Koper tudi letos pridružila Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov (ETZO) in predstavila javni prikaz prenove odvrženih in še uporabnih predmetov. Geslo letošnje vseevropske akcije je namreč „Popravimo in ponovno uporabimo. Dajmo stvarem novo življenje“.

Skupina dijakov Umetniška Gimnazija Koper je v okviru današnjega projekta prenovila več kosov pohištva, ki smo jih prebrali med odvrženimi kosovnimi odpadki na zbirnem centru Srmin. Prenova je potekala sredi Titovega trga, na očeh vseh mimoidočih, katerim smo predstavili problematiko prekomernih količin ustvarjenih odpadkov in načine, kako se jih lahko na zabaven ali ustvarjalen način tudi zmanjša. Pozornost ljudi smo vzbudili tudi z razstavo likovnih del, ki so jih mladi gimnazijci izdelali z odvečnimi vsakodnevnimi predmeti, gumbi, ogrlicami, zobotrebci in drugimi.

Priložnost smo danes izkoristili tudi za začetek projekta otroške Zelene straže, organiziranega pohoda po mestu z najmlajšimi občani, s katerimi ocenjujemo stanje čistoče v mestu, ekoloških otokov, kakovost ločevanja odpadkov in odnos ljudi do okolja. Prvi zeleni pohod smo danes opravili z otroki, ki obiskujejo vrtec Mali Mehurčki v Kopru in ga bomo v prihodnosti redno nadaljevali z malčki vseh koprskih vrtcev.

ETZO

Evropska unija si z različnimi ukrepi vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki jo od leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+.
V drugi polovici novembra potekajo aktivnosti, katerih cilj je spodbuditi razpravo o učinkoviti rabi virov in krožnem gospodarstvu ter s tem promovirati trajnostno naravnane prakse.
Akcija pozornost vsako leto nameni drugi temi: pretekli dve sta bili dematerializacija odpadkov in zmanjševanje odpadne embalaže. V okviru akcije tako vsako leto nastajajo pobude za nove načine promocije zmanjševanja odpadkov, ponovne uporabe izdelkov in recikliranja materialov.

ETZO letos poteka od 18. do 26. novembra, tokratna tema je ponovna uporaba predmetov

ETZO je v Evropi izjemno uspešna akcija, saj izvaja več kot 25 tisoč komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO je v letu 2014 prejel nagrado za najboljši okoljski projekt programa LIFE+, V letu 2015 pa je potekal pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost projekta.