Zaradi nedavnih dogodkov v Žusterni je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pregledal delovanje Marjetice Koper. Inšpektor Območne enote Koper je preveril, kako poteka izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode.

Inšpektor je po inšpekcijskem pregledu potrdil, da Marjetica Koper odzivno in korektno izvaja koncesijo gospodarske javne službe, ter kot pripombo predlagal le dopolnitev nekaterih pravilnikov in uskladitev programa.

Vodstvo se zaposlenim zahvaljuje za požrtvovalno in strokovno izpeljane naloge, saj so še enkrat več svojo pripravljenost in sposobnosti pokazali konec prejšnjega tedna, ko so v dveh nočeh odstranili dolgoletno usedlino – nasip pred hudourniškim izlivom meteornih vod v morje. Po zadnjih analizah sklepamo, da je bil prav to vzrok za pojav visoke koncentracije bakterij na tem delu obale.

Marjetica Koper bos s septembrom uvedla redno mesečno koordinacijo s predstavniki krajevnih skupnosti. Zadnji primer dokazuje, kako uporabne in dobrodošle so ažurne informacije predstavnikov krajevnih skupnosti pri intervencijskih komunalnih posegih. Plodno sodelovanje z g. Čurinom, predsednikom KS Žusterna, nas spodbuja k vzpostavitvi takšnega sodelovanja tudi z drugimi predsedniki krajevnih skupnosti.