Spomladi se povečujejo opravila na vrtovih, njivah, sadovnjakih ali v okolici. Pri teh opravilih nastajajo večje količine obrezanega vejevja, grmičevja, pokošene trave ali žive meje, odpadnega listja, rož, zemlje ali drugih odpadkov, ki sodijo med zeleni vrtni odpad (zeleni rez).

Marjetica Koper s tem namenom izvaja akcijo zbiranja zelenega reza po posameznih krajevnih skupnostih znotraj Mestne občine Koper in v Občini Ankaran. Akcija bo potekala v mesecu marcu 2019.
Marjetica Koper je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izbrala primerne lokacije za postavitev 5m³ zabojnikov, kjer bodo občani lahko odlagali izključno zeleni rez. Zelo pomembno je, da se v te – namenske zabojnike ne odlaga nobena druga vrsta odpadkov, niti biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev.

Vse informacije o lokacijah in terminih odvoza so občani prejeli v prilogi k položnici za smetarino za mesec februar 2019.

Tovrstnih odpadkov ne smemo nikoli odložiti v nenamenske zabojnike, kot je na primer zabojnik za preostanek odpadkov (črn), ali v druge zabojnike na ekoloških otokih. V manjših količinah jih lahko odložimo le v rjavi zabojnik za biološko razgradljive odpadke.
S pravilnim zbiranjem zelenega reza lahko, kot pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih, pridobimo dragoceno surovino, ki je primerna za nadaljnje kompostiranje. Tako odpadek s primerno predelavo vrnemo v naravni snovni krog, v obliki gnojila – komposta.