Marjetica Koper bo v naslednjih dneh pričela s prvo fazo delitve rumenih zabojnikov prostornine 240 litrov za ločeno odlaganje plastične in kovinske embalaže v vseh gospodinjstvih, ki so vključena v individualen sistem prevzema odpadkov v krajevnih skupnostih Žusterna, Za Gradom, Semedela, Olmo-Prisoje in Občini Ankaran. V prvi fazi projekta bo do sredine julija 2017 razdeljenih 1.000 rumenih zabojnikov prostornine 240 litrov. V njih bodo uporabniki ločeno odlagali plastično in kovinsko embalažo.

Zabojnike bodo uporabniki prejeli brezplačno, spremenjen način obravnave odpadne plastične in kovinske embalaže pa ne bo vplival na ceno storitev ravnanja z odpadki za občane.

Med komunalnimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, je kar 25 % odpadne embalaže, ki pa se v velikem delu nepravilno odlaga med preostanek odpadkov. Na podlagi izvedenih sejalnih analizah smo ugotovili, da frakcijo t. i. mešanih komunalnih odpadkov sestavlja več kot 50 % odpadne embalaže, več kot 40 % pa predstavljajo steklena in papirna oz. kartonska embalaža ter biorazgradljivi odpadki. Po izločenih frakcijah, ki bi se lahko brez večjih težav ločevale na izvoru, torej na kraju nastanka, preostane le 5 % odpadkov, ki se jih ne da ločiti in spadajo med mešane komunalne odpadke!

Podatek vsekakor ni spodbuden in nakazuje na to, da obstaja še veliko neizkoriščenih potencialov pri povečevanju deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov.

Zabojniki za individualno zbiranje odpadne embalaže so še ena izmed dodatnih možnosti, ki jih Marjetica Koper ponuja občanom za lažje in bolj udobno ločevanje odpadkov na izvoru.

Odpadna plastična in kovinska embalaža se bo v začetnem obdobju odvažala na 3 tedne, na kar bo frekvenca odvoza po potrebi prilagojena. Odvoz ostalih frakcij se bo opravljal po že ustaljenem urniku.

Marjetica Koper bo o natančnem dnevu prvega odvoza uporabnike seznanila s posebnim obvestilom, ki bo nameščeno na samem zabojniku. Obvestilo bo vsebovalo tudi napotke glede pravilnega ločevanja plastične in kovinske embalaže.

Druga faza projekta se bo nadaljevala v letu 2018, ko bomo sistem prevzema odpadne embalaže od vrat do vrat predvidoma razširili še na območja Šalare, Bertokov, Prad, Dekanov, Sv. Antona in Škofij.

Ob bok delitvi zabojnikov za gospodinjstva, ki so vključena v invididualen sistem prevzema odpadkov na območju izvedbe prve faze prevzema odpadne embalaže od vrat do vrat, bo Marjetica Koper povečala število večjih zabojnikov prostornine 1.100 litrov za zbiranje embalaže na skupnih zbirnih mestih oz. ekoloških otokih in postopno zmanjšala „črne“ zabojnike za preostanek odpadkov.

Grafična predstavitev območij individualnega prevzema embalaže

Območja Občina Ankaran
Območja Mestna občina Koper