Spomladi se povečujejo opravila na vrtovih, okrasnih gredicah ter okolici. Pri teh opravilih nastajajo večje količine odpadnega zelenega reza (obrezano vejevje, grmičevje, pokošena trava ali odpadki žive meje, odpadno listje, rože, zemlja, ipd.)

Marjetica Koper s tem namenom tudi letos izvaja akcijo zbiranja zelenega reza po posameznih krajevnih skupnostih znotraj Mestne občine Koper in v Občini Ankaran. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi je zato izbrala primerne lokacije za postavitev 5m³ zabojnikov, kjer bodo občani lahko odlagali izključno zeleni rez. Zelo pomembno je, da se v te zabojnike ne odlaga nobena druga vrsta odpadkov.

Vse informacije o lokacijah in terminih odvoza so občani prejeli v prilogi k položnici za smetarino za mesec marec 2018, dodatno pa jih lahko pregledajo v novi aplikaciji Abecednik odpadkov, v razdelku „Koledar odvoza odpadkov“, na povezavi: abecednik.marjeticakoper.si.  Storitev omogoča enostaven in hiter pregled lokacij zbiranja, z dodatno storitvijo geolociranja zbiralnice oz. zabojnikov (GPS signal nas natančno vodi do izbrane lokacije). Sicer pa aplikacija ponuja tudi druge storitve, med katerimi izpostavljamo interaktiven vodič „Abecednik odpadkov“, ki nam odgovori na vprašanja, kam sodi posamezna vrsta odpadka.

V času akcije zbiranja zelenega reza naprošamo občane, da na lastniških parcelah uredijo žive meje, ki se razraščajo na javne površine kot so pločniki, kolesarske poti ipd. Sprehajalcem bo sprehod prijetnejši pa tudi izgled okolice lepši. Z rednim vzdrževanjem ohranjamo urejen bivanjski prostor.

Zakaj zeleni rez v namenske zabojnike?

Tovrstnih odpadkov ne smemo nikoli odložiti v nenamenske zabojnike, kot je na primer zabojnik za preostanek odpadkov (črne barve), ali v preostale zabojnike na ekoloških otokih. Zeleni rez v manjših količinah (drobne vejice, listje…) lahko odložimo  v zabojnik rjave barve za biološko razgradljive odpadke.

S pravilnim odlaganjem zelenega reza lahko, kot pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih, pridobimo dragoceno surovino, ki je primerna za nadaljnje kompostiranje.  Tako postane odpadek surovina in se s predelavo spremeni v dragocen izdelek  – kompost, ki se vrne v naravni snovni krog.