Nadzorni svet Javnega podjetja Azienda Pubblica Marjetica Koper, d. o. o.- s. r. l. je na včerajšnji seji za direktorja družbe za mandatno obdobje 4 let soglasno imenoval mag. Alfreda Draščiča.
 
Alfred Draščič je svoj mandat direktorja nastopil z dnem imenovanja, 29. aprila. Z njegovim imenovanjem je mandat prenehal dosedanji v. d. direktorice Marjetice Koper Azri Rešić, ki ostaja zaposlena v družbi v Službi za razvoj in investicije.
 
Alfred Draščič, rojen 1968, je univerzitetni diplomirani ekonomist z magisterijem iz poslovnih znanosti. Dolga leta je deloval na področju logistike in storitvenih dejavnosti, od tega osem let na različnih vodstvenih položajih s področja strateškega marketinga in razvoja.
 
Tudi sicer je aktiven v različnih združenjih, med drugim v American Marketing Association (AMA) in Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), do nedavnega je bil tudi član Kluba marketinških direktorjev. Svoj prosti čas namenja predvsem družini, ob tem pa se ukvarja tudi s športom, še zlasti s karatejem.
 
Na razpisano delovno mesto direktorja Marjetice Koper se je prijavilo 18 kandidatov, od katerih jih je osem oddalo popolne vloge oz. so izpolnjevali razpisne pogoje. Z njimi so pogovore opravili župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in člani Nadzornega sveta Marjetice Koper ter na podlagi predstavljenih programov dela, referenc in delovnih izkušenj podali predlog, da se na mesto direktorja Marjetice Koper imenuje Alfred Draščič. Njihov predlog je včeraj obravnaval tudi nadzorni svet družbe in s sklepom o imenovanju Draščiča soglasno potrdil za direktorja Marjetice Koper.
 
Kandidat je prepričal s svojim jasno razdelanim programom dela, sistemskimi rešitvami, strokovnostjo ter širšim in analitičnim pristopom do ureditve področja ravnanja z odpadki kot tudi z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami.
 
Kot pojasnjuje Draščič, bo njegov program dela temeljil na treh ključnih stebrih: celoviti ureditvi področja ravnanja z odpadki, s ciljem povečati delež ločeno zbranih odpadkov ter tako znižati stroške odlaganja, predelave in odvoza le-teh, racionalizaciji poslovanja podjetja in izboljšanju učinkovitost posameznih služb. Ne izključuje niti sistemske reorganizacije Marjetice, če bo ocenil, da bi ta pripomogla k bolj učinkovitemu poslovanju podjetja.