Po lanskoletnem pozivu Ministrstva za okolje in prostor, kjer se je preverjal interes slovenskih občin za postavitve objektov v namen termične izrabe odpadkov, sedaj delovna skupina znotraj ministrstva preverja podane lokacije. Zdajšnji minister Andrej Vizjak je že ob nastopu funkcije napovedal podporo regijskim centrom, ki bi bi bili povezani s sistemi daljinskega ogrevanja. Ideja o več regijskih centrih je po ocenah ministrstva učinkovitejša in dolgoročno efektivnejša, kot ideja o enem samem centralnem sistemu.

Večje število držav EU uporablja odpadke za termično izrabo. Primeri dobre prakse so tudi v nam bližnjih državah. Dunajska sežigalnica Spittelau stoji v središču mesta in deluje že od sedemdesetih let minulega stoletja. Hkrati je tudi kulturna atrakcija, saj je njeno fasado zasnoval znan avstrijski umetnik Friedensreich Hundertwasser.

V Copenhagnu na Danskem, “zelenem pionirju” Evrope, stoji fascinanten in tehnološko zelo dovršen obrat za termično obdelavo odpadkov. Atrakcija je seveda rekreativni center Copenhill, ki je v poletnih mesecih pohodniški hrib, pozimi pa smučišče na strehi objekta.

Primer dobre prakse v Sloveniji je Toplarna Celje, ki uspešno obratuje že 12 let. V zadnjih letih so obdelali preko 28.000 ton komunalnih odpadkov in komunalnega blata iz čistilnih naprav. Prav komunalno blato je trenutno največji problem, saj je Madžarska kot uvoznik več kot 80 odstotkov vsega slovenskega blata spomladi prekinila z uvozom. V letošnjem letu so cene odvoza in deponiranja poskočile za več kot 120 odstotkov.

Na Marjetici Koper spremljamo delo Ministrstva za Okolje in prostor ter rešitve, ki jih ministrstvo išče za problematiko deponiranja in razgradnje odpadkov. V zadnjih 20 letih se v Kopru ni veliko storilo na področju samozadostnosti pri ravnanju z odpadki. Posledično smo sedaj povsem odvisni od “prevzemnikov” odpadkov, ki jih odvažajo na deponiranje v Ljubljano in na Madžarsko. Cene v zadnjem času skokovito naraščajo, kar nam predstavlja velik problem. Na predlog Ministrstva za Okolje in prostor smo izkazali neobvezujoč interes, vendar pa se nikakor ne nameravamo “zaleteti” v projekt, kjer bo seveda potreben širši družbeni konsenz.

(Foto: celje.info; wien.info; dezeen.com)