Mobilna ekološka točka se do nadaljnjega seli na Istrsko cesto tik ob moletu. Po dobrih rezultatih v krajevnih skupnostih Gračišče, Gradin, Sveti Anton, Pobegi – Čežarji, Šmarje, Hrvatini, Škofije, Dekani in Škocjan, se večprekatni zabojnik seli tudi v krajevno skupnost Žusterna. Projekt mobilne ekološke točke poudarja pomen ločenega zbiranja odpadkov in uporabnikom omogoča pravilno oddajo dodatnih 10 frakcij odpadkov.

V koprski in ankaranski občini trenutno sistematično ločeno zbiramo pet frakcij odpadkov: papir in karton (rdeč zabojnik), biološke odpadke (rjav zabojnik), steklo (zelen zabojnik), mešano komunalno embalažo (rumen zabojnik) in preostanek odpadkov (črn zabojnik). Nova mobilna ekološka točka ponuja možnost ločenega zbiranja dodatnih deset vrst odpadkov, in sicer:

  • zdravil,
  • PVC zamaškov,
  • tonerjev,
  • mobitelov in polnilcev,
  • neonskih žarnic,
  • običajnih žarnic,
  • CD-jev in DVD-jev,
  • baterijskih vložkov,
  • doz sprejev ter
  • knjig in revij.

V naslednjih mesecih bo mobilna ekološka točka obiskala tudi druge krajevne skupnosti v zaledju in primestju ter na ta način pripomogla k še boljšemu ločevanju odpadkov. Količine zbranih odpadkov bodo pokazale, koliko so uporabniki dovzetni za še učinkovitejše ločevanje. Na podlagi teh podatkov bomo v nadaljevanju lahko prilagodili strategijo razvoja in nadgradnje obstoječe komunalne infrastrukture.