Po dobrih rezultatih v Gračišču in pozneje v Gradinu, smo namestili  večprekatni zabojnik, ki uporabnikom omogoča še učinkovitejše ločevanje dodatnih 10 frakcij odpadkov, t.i. ‘Mobilno ekološko točko‘ v Sveti Anton. Namestitev v bližino šole smo izbrali v želji, da otrokom približamo idejo, še temeljitejšega ločevanja odpadkov.

Projekt ‘Mobilne ekološke točke’ dodatno poudarja pomen ločenega zbiranja odpadkov. V naši občini trenutno sistematično ločeno zbiramo že pet frakcij odpadkov: papir in karton (rdeč zabojnik), biološke odpadke (rjav zabojnik), steklo (zelen zabojnik), mešano komunalno embalažo (rumen zabojnik) in preostanek odpadkov (črn zabojnik). Nova mobilna ekološka točka pa ponuja možnost ločenega zbiranja še  dodatnih 10 vrst odpadkov in sicer zdravil, PVC zamaškov, tonerjev, mobitelov in polnilcev, neonskih žarnic, žarnic, CD in DVD-jev, baterijskih vložkov, doz sprejev ter knjig in revij.

V naslednjih mesecih bo ‘Mobilna ekološka točka’ obiskala tudi druge krajevne skupnosti v zaledju in primestju ter na ta način osveščala uporabnike. Količine zbranih odpadkov bodo pokazale, koliko so uporabniki dovzetni za še učinkovitejše ločeno zbiranje odpadkov. Na podlagi teh podatkov, bomo na Marjetica Koper v nadaljevanju lahko prilagodila strategijo razvoja in nadgradnje obstoječe komunalne infrastrukture.