Danes, 28. novembra 2018 je na koprski tržnici zaživel VREČKOMAT- avtomat Marjetice Koper, ki bo vseboval zavojčke z biorazgradljivimi vrečkami za biološko razgradljive odpadke. Vrečke so namenjene vsem občanom Mestne občine Koper, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov in nimajo hišnega kompostnika in so brezplačne.

»Pred leti smo biorazgradljive vrečke delili kar prek pošte v vsa gospodinjstva Mestne občine Koper. Teh je danes 23.000. Ker so se poštne storitve precej podražile in zato, ker smo ugotovili, da nekateri teh vrečk sploh ne uporabljajo, jih celo neodpakirane zavržejo v zabojnike, smo se odločili, da poiščemo alternativno rešitev. Prvi testni vrečkomat z biorazgradljivimi vrečkami bo lociran na koprski tržnici. Če se bo zadeva obnesla in ga bodo občani sprejeli za svojega, bomo postavili na različne lokacije še več vrečkomatov. Tako na podeželje kot tudi v trgovske centre, kjer je večja frekventnost ljudi. To z namenom, da bi občanom omogočili lažji dostop do omenjenih vrečk.« nam je povedal Jani Bačić, direktor Marjetice Koper.

V aparat bo potrebno vstaviti brezplačni žeton, ki ga lahko dvignete na prodajnem mestu Marjetice Koper, na mestni tržnici, vsak delovni dan med 6. in 18. uro ali na sedežu Marjetice Koper, ulica 15.maja 4, vsak delovni dan med 7. in 15. uro. Za en žeton dobite en zavojček, ki vsebuje 28 vrečk.  Koliko žetonov pripada posameznemu gospodinjstvu? »V testnem obdobju na Marjetici Koper ne bo omejitev žetonov. Posameznik jih bo lahko dvignil toliko kot jih potrebuje, pozorni bomo le na zlorabe«, je dejala Danica Škerbec Turk, vodja sektorja Snage.

Ločevanje odpadkov je danes nekaj vsakdanjega, a kljub temu uporabniki še vedno delajo napake. Uslužbenci komunalnega podjetja Marjetica Koper stremimo k temu, da iščemo nove rešitve, se trudimo in spodbujamo občane k pravilnem in doslednemu ločevanju odpadkov. Kljub številnim čistilnim akcijam in opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov, veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki sodijo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane ločene frakcije odpadkov in tako povečujejo stroške njihove obdelave. Marjetica Koper je izdelala celovito strategijo promocije ločevanja odpadkov in z različnimi akcijami želimo spremeniti odnos ljudi do odpadkov, zmanjšati njihovo količino ter povečati delež ločeno zbranih frakcij.

Biološko razgradljivi odpadki iz gospodinjstev zaključijo svojo pot v kompostarni. Za uspešno kompostiranje je pomembno, da ne odlagamo odpadkov v rjavi zabojnik v plastičnih vrečkah in drugi embalaži. Odpadke lahko odložimo v rjavi zabojnik direktno brez embalaže, zavite v papir ali pa v biološko razgradljive vrečke. Take vrečke se skozi proces kompostiranja razgradijo. Z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih odpadkov pridobimo koristen kompost.

Z Marjetico ločuj, svoje okolje obvaruj!