Marjetica Koper bo na postajališču za avtodome z 11. septembrom pričela z zaračunavanjem turistične takse. Zavezanci za plačilo turistične takse so skladno z veljavnimi predpisi uporabniki in gosti postajališča. Turistična taksa znaša 1,27 EUR na osebo na dan oziroma 0,63 EUR na dan za osebo od 7. do 18. leta starosti. Plačila turistilčne takse so oproščeni otroci do 7. leta starosti, invalidne osebe oziroma osebe s telesno okvaro oziroma otroci s posebnimi potrebami na podlagi ustreznih dokazil in tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse. Turistično takso bodo v imenu Mestne občine Koper obračunavali komunalni nadzorniki na kraju samem.