Jutri, 11. aprila 2017, se začenja spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Marjetica Koper bo tudi letos na več lokacijah znotraj območij dveh občin postavila mobilne zbiralnice, na katerih bodo lahko občani odložili gospodinjske nevarne odpadke. Nevarni odpadki morajo biti oddani v originalni embalaži in se med sabo ne smejo mešati, saj lahko le na tak način pravilno ravnamo z njimi v nadaljnjih postopkih.

V letu 2016 je Marjetica Koper v dveh rednih akcijah zbrala kar 12.273 kg nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. S posebno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov želimo občane spodbuditi k temu, da take odpadke pravilno zbirajo in jih hranijo, dokler jih ne oddajo v za to namenjeni akciji.

Med nevarne odpadke iz gospodinjstev spadajo odpadne barve, jedilno in motorno olje, goriva, čistila, razpršila in kozmetika, topila, pesticidi, sijalke, odpadna zdravila, odpadni avtomobilski akumulatorji in baterijski vložki, onesnažena embalaža, prazne tlačne posode in podobni odpadki, ki se ne smejo oddati v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.

Nevarnih odpadkov nikakor ne odlagamo v zabojnike, med druge gospodinjske odpadke ali v okolico, saj so lahko zelo nevarni za zdravje ljudi in živali ter lahko predstavljajo veliko okoljsko grožnjo. Ti odpadki namreč med drugim lahko vsebujejo vnetljive snovi, kisline, svinec, ali druge težke kovine, ki so celo smrtno nevarne.

Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov Marjetice Koper se bo začela jutri v Krajevni skupnosti Koper – center. Na njenem območju bosta postavljeni dve mobilni zbiralnici, in sicer na parkirišču pri Ukmarjevem trgu (med 11.00 in 12.15 uro) ter na Dijaški ulici, za dijaškim domom (med 12.30 in 13.45 uro). Isti dan bo akcija potekala tudi v KS Žusterna, kjer bodo mobilne zbiralnice za nevarne odpadke iz gospodinjstev postavljene na naslednjih lokacijah: konec Krožne ceste od (od 14.00 do 15.15 ure), križišče Kozlovičeve in Beblerjeve ulice (od 15.45 do 17.00 ure) ter pri bivši gostilni Sabadin (od 17.15 do 18.30 ure).

Od letos je za vse uporabnike, ki želijo izkoristiti dodatne možnosti, ki jih ponujajo spletne rešitve, na voljo aplikacija Abecednik odpadkov, ki deluje na naslovu: https://abecednik.marjeticakoper.si/. Vmeniju „koledar odvoza odpadkov“ so vključene vse večje akcije zbiranja odpadkov in vneseni aktualni termini odvoza nevarnih odpadkov s premičnimi zbiralnicami. Storitev omogoča enostaven in hiter pregled lokacij zbiranja, z dodatno storitvijo geolociranja zbiralnice oz. zabojnikov (GPS signal nas natančno vodi do izbrane lokacije). Občani, vključeni v sistem ravnanja z odpadki Marjetice Koper so sicer obvestila o poteku akcije zbiranja nevarnih odpadkov prejeli z zadnjo položnico za smetarino.

Naj na zadnje spomnimo, da lahko občani nevarne odpadke sami brezplačno oddajo tudi izven trajanja posebne akcije, na Zbirnih centrih v Srminu oz. Dvorih pri Sv. Antonu, in sicer vsak dan, od ponedeljka do sobote.