Marjetica Koper občanom Mestne občine Koper in Občine Ankaran dvakrat letno omogoča brezplačen odvoz kosovnih odpadkov po sistemu “od vrat do vrat”. Poleg dopisnic, ki jih prejmete ob računu za odvoz odpadkov, je na voljo tudi spletni obrazec, v katerega vpišete vrsto in količino kosovnih odpadkov, ki jih želite oddati.

Kosovni odpadki so vsi tisti odpadki, ki se zaradi velikosti ali posebne narave ne smejo odlagati v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ali mešane komunalne odpadke. Med kosovne odpadke ne sodijo gradbeni odpadki, avtomobilski deli, oblačila, nevarni odpadki ali drugi podobni odpadki, za katere so predpisani posebni načini odlaganja. Marjetica Koper v akciji zbiranja kosovnih odpadkov ne prevzema odpadkov, ki ne sodijo med kosovne odpadke. Pred oddajo morajo biti kosovni odpadki pripravljeni in dostavljeni na dogovorjenem naslovu. Marjetica Koper ne prevzema odpadkov iz stanovanjskih enot in ne izvaja storitev razstavljanja kosovnih odpadkov.

Spletni obrazec za oddajo kosovnih odpadkov je na voljo na spletni strani www.abecednik.marjeticakoper.si/naroci-odvoz-odpadkov/.