Obvestilo

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., kot izvajalec obvezne lokalne gospodarske službe upravljanje pristanišč v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, sprejema Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinska pristanišča. Uporabnike pristanišč in ostale občane vabimo k ogledu in oddaji pripomb na vsebino načrta. Pisne pripombe sprejemamo (štirinajst dni od objave) v pisarni upravitelja pristanišč na mestni tržnici Koper, 1. nadstropje ali na upravi podjetja Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, v vložišču (Anika Kocjančič).

Načrt Prevzema