Marjetica Koper je ob koncu leta 2019 zagnala poseben projekt, ki smo ga poimenovali “Prisluhnimo potrebam krajevnih skupnosti”. Po izkušnjah iz preteklih let smo spoznali, da prihaja pri sodelovanju s krajevnimi skupnostmi do težav pri načinu komunikacije in predajanju želja in potreb krajanov. Po krajšem premoru zaradi epidemije, projekt nadaljujemo z ločenimi, terenskimi sestanki.

Terenske obiske smo začeli v Krajevnih skupnostih Pobegi-Čežarji in Gračišče. S predstavniki smo si ogledali problematične točke in se seznanili s potrebnimi spremembami in sanacijami. V Pobegih so izpostavili željo po odstranitvi ekološkega otoka pred Narodnim domom ter nujni sanaciji asfaltnih površin ob meteornih jaških na Izvidniški cesti. Ena izmed želja je bila tudi ozelenitev večjega števila ekoloških otokov po krajevni skupnosti. V Gračišču bomo priskočili na pomoč pri prenovi ekološkega otoka v Dvorih, zamenjali nekatere dotrajane zabojnike ter dodatno zasteklili del obstoječe avtobusne postaje. Prav tako bomo podprli čistilno akcijo, ki jo bodo v Gračišču izvedli konec meseca aprila.

Obiske smo danes nadaljevali v Krajevni skupnosti Sv. Anton, naslednji teden pa bomo na Škofijah. Informacije predstavnikov lokalnih skupnosti predstavljajo temelj za izboljšanje naših storitev ter odpravo morebitnih pomanjkljivosti pri obstoječih postopkih. Vsem predstavnikom se že vnaprej zahvaljujemo za korekten odnos in sodelovanje.