Po delih opravljenih v letu 2017 in 2018, Marjetica Koper nadaljuje širitev pokopališča z izgradnjo dodatnega grobnega polja s 115 grobovi. Dokončano bo tudi vmesno stopnišče med grobnima poljema, ter izvedena pridobitev 276 stenskih žarnih grobov na podpornih zidovih. Investicija v širitev pokopališča znaša 198.684,90 EUR. Predviden konec del je meseca decembra letos.