Na Marjetici smo v mesecu juliju pričeli z nameščanjem dodatnih rumenih zabojnikov za mešano komunalno embalažo v krajevnih skupnostih Vanganel in Škocjan. Takšen pristop daje dobre rezultate, saj se je konec leta 2021, prvič po štirih letih, obrnil negativni trend pri količinah ločeno zbranih frakcij odpadkov. V tokratni akciji bo dodatno opremljenih 600 gospodinjstev oziroma okrog 2400 uporabnikov, ki bo lahko pričelo z ločenim zbiranjem komunalne embalaže.

Mešana komunalna embalaža predstavlja več kot 50 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev, zato bomo prilagodili tudi urnik odvoza odpadkov. Tedensko bomo tako odvažali izmenično embalažo iz rumenih  zabojnikov in mešane komunalne odpadke iz črnih zabojnikov. Odvoz bioloških odpadkov bo ostal nespremenjen. Prve spremembe odvoza pričnejo veljati 19. julija 2022.

Zabojnike bodo vsi krajani prejeli brezplačno, dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže pa je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov.

Tokratna širitev bo zajela krajevni skupnosti Škocjan in Vanganel. Novih, rumenih zabojnikov, bodo tako deležna gospodinjstva na naslovih:

Bošamarin

32, 33, 34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68,  69, 70, 72, 73, 22A, 22B, 30A, 32A, 32B, 33A, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 35B, 35C, 3A, 46A, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F, 50G, 50H, 50J, 50K, 51D, 51E, 53A, 59A, 59B, 62A, 62B, 62C, 65A, 65C

Grinjan

11, 12, 16, 10, 10A, 10B, 10C, 15A, 8, 8B, 8C, 8A, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F

Kampel

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 13A, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1L, 1M, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 24A, 25A, 25E, 25F, 26A, 26B, 26C, 27A, 27B, 27C, 28D, 29A, 29B, 2E, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30K, 30N, 30O, 30P, 30R, 30S, 31A, 31C, 31D, 31E, 31F, 33A, 33B, 33C, 33D, 35A, 36A, 36B, 38F, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 39G, 39H, 3B, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4J, 4K, 4L, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 63A, 67A, 68A, 68B, 68C, 68D, 69A, 6A, 7A, 8A, 86A, 86B, 94A, 94C, 9A

Manžan

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 10A, 10C, 10D, 10E, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 46A, 48A, 48B, 49A, 4A, 52A, 55A, 55B, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 5A, 5B ,8A, 8B

KS Vanganel

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 42A, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 25A, 25B, 26A, 27A, 28A, 28B, 29A, 29B, 29C, 29D, 29F, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 35A, 35B, 36A, 37A, 48A, 48B, 48C, 49A, 50A, 52A, 52B, 55F, 55K, 55L, 57A, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 57H, 57I, 57J, 57K, 57L, 57M, 57P, 57R, 58A, 58B, 58C, 58D, 62A, 62B, 64A