Tudi to pomlad nadaljujemo s širitvijo mreže komunalne infrastrukture za ločeno zbiranje odpadne komunalne embalaže v primestju in zaledju. Plastična in kovinska embalaža, danes predstavljata več kot 50 odstotkov vseh odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, zato je še toliko bolj pomembno, da se jih ustrezno loči. S tovrstnimi ukrepi in zbiranjem embalaže »od vrat do vrat« omogočamo ločevanje in pravilno oddajo tudi krajanom, ki do sedaj tega niso počeli. Na novo bomo razdelili 40 večjih 1100-litrskih zabojnikov na skupnih odjemnih mestih in 220 individualnih 240-litrskih zabojnikov.

V tokratni akciji razdelitve brezplačnih rumenih zabojnikov, bo vključenih prek 2000 uporabnic in uporabnikov naših storitev. Natančneje 810 gospodinjstev na naslednjih območjih: Vanganel, Čentur, Montinjan, Babiči, Marezige, Glem, Boršt, Lopar in Labor je že prejelo obvestilo o vključitvi v sistem ločenega zbiranja mešane komunalne embalaže. Med te odpadke sodijo plastenke pijač in živil, plastenke čistil in pralnih sredstev, tetrapak embalaža, pločevinke živil in pijač, alu in plastična folija, plastične lončki in vrečke, ter manjši kosi stiroporja.

Zabojnike bodo vsi krajani prejeli brezplačno. Dosledno ločevanje in odlaganje plastične, ter kovinske embalaže pa je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov. Na novo bo prilagojen tudi urnik odvoza odpadnih frakcij, kjer je predviden izmenični tedenski odvoz črnega in rumenega zabojnika.

Na Marjetici ponovno uvajamo tudi sortirne analize odpadkov na bolj izpostavljenih in obremenjenih ekoloških otokih. V sodelovanju z redarsko službo in inšpektoratom Medobčinske uprave Istra bomo zabojnike izpraznili na PVC podlago, ter presortirali in razdelili vse frakcije odpadkov. Na ta način bomo preverjali stanje ločenega zbiranja odpadkov s strani uporabnikov, ter ocenili delež nepravilno odloženih odpadkov. Ugotavljali bomo tudi izvor nepravilno odloženih odpadkov in morebitne kršitelje.

Ob natančnem pregledu vsebine dveh prepolnih črnih zabojnikov na enem izmed ekoloških otokov, bi ob pravilnem in vestnem ločevanju odpadkov, dejansko napolnili le pol prvega. Rumen zabojnik za mešano komunalno embalažo, ki je bil ob začetku analize popolnoma prazen, je bil skoraj poln. Dodatno skrb je vzbudilo tudi neprimerno odlaganje gradbenih odpadkov. Na dveh lokacijah smo bili priča velikim količinam teh odpadkov. Analize na terenu bomo večkrat ponovili v poletnih mesecih, z namenom pridobivanja podatkov o kršiteljih, ter jeseni pristopili k poostrenem nadzoru in kaznovanju. V tem letu smo dobili veliko več prijav krajanov, ki se trudijo vestno ločevati, vendar jih vsakič presenetijo gradbeni odpadki, kateri ne sodijo v zabojnike za odpadke iz gospodinjstev.