V sredo, 11. januarja, smo našim uporabnikom predali že tretjo podzemno zbiralnico odpadkov na območju Mestne občine Koper. Postavljena je na začetku stare Šmarske ceste in nadomešča klasični ekološki otok z devetimi zabojniki.

Potem, ko smo v lanskem letu v Olmu in starem mestnem jedru na Mladinski ulici postavili prvi dve učinkoviti in vzdržljivi podzemni zbiralnici odpadkov, smo se odločili za nadaljevanje tega strateškega in dolgoročno zastavljenega projekta. Tretja podzemna zbiralnica na začetku stare Šmarske ceste je namenjena več kot 90 gospodinjstvom in 350 prebivalcem, zajema pa tri podzemne zbiralnice s kapaciteto 5.000 litrov in dve s kapaciteto 3.000 litrov. Večje zbiralnice so namenjene odpadni embalaži, papirju in preostanku odpadkov, manjše pa preostalima dvema frakcijama odpadnega stekla in bioloških odpadkov.

Direktor Marjetice Koper Davor Briševac je ob tej priložnosti izpostavil, da kot največje komunalno podjetje v regiji postavljamo smernice razvoja na svojem področju: »Učinkovita in estetsko prijazna rešitev podzemnih zbiralnic odpadkov se je dobro prijela, zdaj nam sledijo tudi v sosednjih občinah.« Pri takšnih zbiralnicah je kar 70 odstotkov prostornine zabojnikov skritih pod zemljo, zaradi česar nudijo prihranek prostora na enaki tlorisni površini in skladnejši videz okolice. Hladnost tal obenem pripomore k zmanjšanju morebitnih neprijetnih vonjav, gravitacijsko odlaganje pa dodatno zmanjša prostornino zbranih frakcij odpadkov.

Občanke in občane prosimo za še doslednejše ločevanje odpadkov pri viru nastanka, saj je za optimalno delovanje podzemnih zbiralnic ključno prav vestno ločevanje različnih frakcij.