V četrtek, 18. februarja, so se zaključila pogajanja za sklenitev kolektivne podjetniške pogodbe, ki bo podrobneje urejala pravice in dolžnosti zaposlenih ter delodajalca. Na ta način smo na Marjetici Koper odpravili še eno izmed podedovanih neskladij iz preteklosti in dosegli dogovor s sindikatom. Podjetje je tako uskladilo svoje delovanje s primerljivimi komunalnimi podjetji in uredilo neskladna delovna razmerja in plačila.

»S sklenitvijo kolektivne podjetniške pogodbe kot temeljnega dokumenta ureditve pravic in obveznosti zaposlenih bodo neurejene razmere stvar preteklosti, stavkovne zahteve pa izpolnjenje. Zaposlenim, ki sodijo med socialno najranljivejše, bomo tako omogočili dostojno plačilo za pošteno delo,« je po sklenitvi dogovora povedal direktor Marjetice Koper Davor Briševac. Spomnil je, da je podjetje prevzel tik pred stavko, zato je bila ena od prvih obvez rešiti stavkovne zahteve in vzpostaviti odkrit socialni dialog. S podjetniško kolektivno pogodbo bodo uredili dopuste, plačila in pripadajoče dodatke in tako podobno kot v primeru modela IPS najemanja delovne sile zaključili eno od spornih poglavij iz preteklosti.

Po zaključenih pogajanjih je svoje mnenje podal tudi predsednik Nadzornega sveta Marjetice Koper, Boštjan Aver. »Veseli me, da vodstvo Marjetice postopoma odpravlja pomanjkljivosti in nepravilnosti iz preteklosti. Tako kot je bil odpravljen model IPS najemanja delovne sile, so sedaj odpravljene tudi anomalije pri kolektivni pogodbi. Ker v dejavnosti ni panožne pogodbe, bo nova pogodba natančneje definirala pravice in dolžnosti zaposlenih, ter koprsko komunalno z vidika plač, dodatkov in jubilejnih nagrad postavila ob bok primerljivim podjetjem.«

Z zaključenimi pogajanji je zadovoljen tudi izvršni odbor sindikata. Poudarjajo, da gre z uveljavitvijo te pogodbe »za zgodovinski temelj za nadaljnje delo. Po daljšem obdobju, ki je trajalo od avgusta 2020, se zaključujejo pogajanja za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe. Ta prinaša uskladitev osnovnih plač na višjo raven. Po novem bodo urejeni tudi dodatki za najbolj izpostavljena delovna mesta glede pogojev dela. Zgledno bo urejeno izplačilo regresa, pogodba pa prinaša tudi ugodnosti za člane reprezentativnega sindikata v družbi.«