V okviru priprave Celostne prometne strategije Občina Ankaran v soboto, 18. julija, uvaja javno službo upravljanja parkirišč in plačljiv parkirni režim na sedmih javnih parkiriščih. Parkiranje bo plačljivo po cenikih, ki so objavljeni na parkiriščih, plačevanje parkirnine pa bo možno tudi prek mobilnega telefona. Občina omogoča nakup splošnih abonmajev, uvajanje novega parkirnega sistema pa bo potekalo postopoma.

Prometna strategija je le ena od številnih poglavij občinskega načrtovanja, ki temelji na spodbujanju zdravega načina življenja, uvajanju energetske učinkovitosti, izvajanju prostorsko manj potratnih in okolju manj škodljivih dejavnosti, medsebojnem spoštovanju ter varovanju narave in morja. Sodobno razvojno načrtovanje zajema strateško programiranje upravljanja vseh naravnih, kulturnih, ekonomskih in prostorskih virov, načrtovanje dolgoročnega razvoja Ankaranskega polotoka.

Občina Ankaran uvaja javno službo upravljanja naslednjih parkirišč:

  • ŠRP Sv. Katarina (63 mest)
  • Ankaran – center (110 mest)
  • Valdoltra – vzhod (26 mest)
  • Valdoltra – zahod (29 mest)
  • Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče (97 mest)
  • Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče (140 mest)
  • Lazaret (55 mest)

Skupna kapaciteta javnih parkirnih mest za osebna vozila na območju občine znaša 520 parkirnih mest, načrt javnih parkirišč pa je objavljen na spletni strani www.obcina-ankaran.si.

Parkiranje na občinskih javnih parkiriščih bo plačljivo po cenikih, ki so objavljeni na parkiriščih – cene znašajo 1,00 EUR oziroma 2,00 EUR za parkirno uro, časovni obseg parkiranja pa je omejen na največ 12 ur. Plačevanje parkirnine bo možno tudi prek mobilnega telefona (SMS parking, ParkMeWise, Easypark). Omogočen je nakup splošnih abonmajev, in sicer v Turističnoinformacijskem centru Ankaran v odpiralnem času (TIC je na naslovu Regentova ulica 4A, Ankaran), pa tudi na prodajnem mestu Marjetice Koper na parkirišču za mestno tržnico v Kopru. Cena mesečnega abonmaja je 30,00 EUR.

Z Občine Ankaran še sporočajo, da je uvajanje javne službe upravljanja parkirišč in sistema plačevanja parkiranja, kot ga poznajo v drugih občinah, za Ankaran novost, ki bo uvajana postopoma ter premišljeno na podlagi temeljitih analiz potreb uporabnikov in zmožnosti javnega prostora.